โต๊ะไม้มะค่า โต๊ะไม้ประดู่ โต๊ะไม้สักประสาน

 

 

 ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ 061-737-3300 

 เมลมาที่ thai0617373300@gmail.com

 Line ID  : @351ygezt

 

 

 

โต๊ะพร้อมม้านั่งไม้ประดู่

โต๊ะไม้ประดู่ ขนาด 60*120*75 ซม.

ม้านั่งไม้ประดู่ ขนาด 30*120*45 ซม.

ราคาชุดละ 8,900 บาท

โต๊ะไม้ประดู่ ขนาด 80*120*75 ซม.

ม้านั่งไม้ประดู่ ขนาด 30*120*45 ซม.

ราคาชุดละ 9,900 บาท

 

 

โต๊ะไม้ประสานขาไม้ IWV

IWV 812 ขนาด 80*120*75 ซม. ราคาตัวละ 6,900 บาท

IWV 815 ขนาด 80*150*75 ซม. ราคาตัวละ 7,900 บาท

 

 

 

 

โต๊ะไม้มะค่า ขนาด ก60*ย120*ส75 ซม. ราคาตัวละ 18,900 บาท

โต๊ะไม้ประดู่ ขนาด ก60*ย120*ส75 ซม. ราคาตัวละ 18,900 บาท

โต๊ะไม้มะค่า ขนาด ก60*ย200*ส75 ซม. ราคาตัวละ 21,900 บาท

โต๊ะไม้ประดู่ ขนาด ก60*ย200*ส75 ซม. ราคาตัวละ 21,900 บาท

 

โต๊ะไม้มะค่า ขนาด ก80*ย120*ส75 ซม. ราคาตัวละ 20,900 บาท

โต๊ะไม้ประดู่ ขนาด ก80*ย120*ส75 ซม. ราคาตัวละ 20,900 บาท

โต๊ะไม้มะค่า ขนาด ก80*ย200*ส75 ซม. ราคาตัวละ 28,900 บาท

โต๊ะไม้ประดู่ ขนาด ก80*ย200*ส75 ซม. ราคาตัวละ 28,900 บาท

 

Visitors: 329,646