จำหน่ายกระดานไวท์บอร์ด ราคาถูก จากโรงงาน จัดส่งภายใน 2-3 วัน

กระดานไวท์บอร์ด กระดานไม้ก็อก กระดานกำมะหยี่ ราคาถูกกว่าที่อื่น

 ต่างจังหวัดส่งโดยรถบริการขนส่ง

***มีบริการติดตั้ง คิดตามขนาด***

  ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ 061-737-3300 

 เมลมาที่ thai0617373300@gmail.com

 

 Line ID  : @351ygezt

 

 

 

 

 

กระดานไวท์บอร์ดมีล้อเลื่อน

ขาเหล็กพ่นสีอลูมิเนียม กรอบอลูมิเนี่ยมกว้าง2.5xลึก1.5 ซม.

ที่วางแปรงวัดจากหน้าสุดถึงหลังกระดาน ลึก 4.5 ซม.

กระดานทำด้วยไม้ปาร์ติเกิ้ลปิดผิวฟอเมก้า หนา 6 มม.

สูงจากพื้นถึงขอบกระดานด้านบน 180-190 ซม. วงล้อ ขนาด 2 นิ้วหรือ 5 ซม.

รับสินค้าภายใน 2 วันทำการ

 

 กระดานไวท์บอร์ดแบบมีล้อ

 

 ขนาด 80x120 ราคา 2,400 บาท (มีสต็อกตลอด)

 

  ขนาด 90x120 ราคา 3,130 บาท

 

  ขนาด 90x150 ราคา 3,480บาท 

 

 ขนาด 90x180 ราคา 3,780 บาท

 

 ขนาด 120x150 ราคา 3,550 บาท

 

 ขนาด 120x180 ราคา 3,800 บาท 

 

  ขนาด 120x200 ราคา 4,060 บาท

 

ขนาด 120x240 ราคา 4,160 บาท (มีสต็อกตลอด )

 

 

 

 

กระดานไวท์บอร์ด2 หน้า แบบมีล้อ

 

ขนาด 80x120 ราคา 3,400 บาท

ขนาด 90x120 ราคา 3,500 บาท

 ขนาด 90x150 ราคา 3,870 บาท

 ขนาด 90x180 ราคา 4,270 บาท

 ขนาด 120x150 ราคา 4,070 บาท

 ขนาด 120x180 ราคา 4,370 บาท

 ขนาด 120x200 ราคา 4,470 บาท

 ขนาด 120x240 ราคา 4,670 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก แบบมีล้อ

 

 

WS-209 ขนาด 80x120 ราคา 3,300 บาท

 WS-210  ขนาด 90x120 ราคา 3,400 บาท

 WS-211  ขนาด 90x150 ราคา 3,800 บาท

 WS-212 ขนาด 90x180 ราคา 4,300 บาท

 WS-213 ขนาด 120x150 ราคา 4,000 บาท

 WS-214 ขนาด 120x180 ราคา 4,300 บาท

 WS-215  ขนาด 120x200 ราคา 4,400 บาท

 WS-216 ขนาด 120x240 ราคา 4,600 บาท

 

 

 

 

 

 

 

กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก 2 หน้า แบบมีล้อ

 

WS-225 ขนาด 80x120 ราคา 3,900 บาท

 WS-226  ขนาด 90x120 ราคา 4,000 บาท

 WS-227  ขนาด 90x150 ราคา 4,600 บาท

 WS-228 ขนาด 90x180 ราคา 4,800 บาท

 WS-229 ขนาด 120x150 ราคา 4,700 บาท

 WS-230 ขนาด 120x180 ราคา 5,000 บาท

 WS-231  ขนาด 120x200 ราคา 5,200 บาท

 WS-232 ขนาด 120x240 ราคา 5,400 บาท

 

 

 

 

 กระดานไวท์บอร์ด ไม้ก็อก มีล้อ หนา 10 มม.

 

 ขนาด 80x120 ราคา 3,100 บาท

 ขนาด 90x120 ราคา 3,200 บาท

  ขนาด 90x150 ราคา 3,380 บาท

 ขนาด 90x180 ราคา 3,600 บาท

 ขนาด 120x150 ราคา 3,900 บาท

 ขนาด 120x180 ราคา 4,200 บาท

 ขนาด 120x200 ราคา 4,530 บาท

 ขนาด 120x240 ราคา 5,850 บาท

 

 

 

 

 

ตู้ปิดประกาศไม้ก๊อกมีล้อ มีล้อ หนา 10 มม.

 

 สำหรับปักมุดติดประกาศ

 

 

KB-182 ขนาด 80x120 ราคา 7,500 บาท

  KB-192 ขนาด 90x120 ราคา 8,000 บาท

 KB-195 ขนาด 90x150 ราคา 8,500 บาท

  KB-198 ขนาด 90x180 ราคา 9,200 บาท

 KB-125 ขนาด 120x150 ราคา 9,950 บาท

 KB-128 ขนาด 120x180 ราคา 10,250 บาท

  KB-122 ขนาด 120x200 ราคา 11,500 บาท

 KB-1224 ขนาด 120x240 ราคา 12,290 บาท

 

  

 

กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน WB-2

 กระดานทำด้วยไม้ปาร์ติเกิ้ลปิดผิวฟอเมก้า หนา 6 ซม.

กรอบอลูมิเนี่ยมกว้าง2.5xลึก1.5 ซม.

 ที่วางแปรงวัดจากหน้าสุดถึงหลังกระดาน ลึก 4.5 ซม.

 รับสินค้าภายใน 3 วันทำการ

 

 ขนาด 30x40 ราคา 280 บาท

 ขนาด 40x60 ราคา 380 บาท

 ขนาด 60x80 ราคา 480 บาท

 ขนาด 60x90 ราคา 580 บาท

ขนาด 80x120 ราคา 670 บาท

ขนาด 90x120 ราคา 940 บาท

 ขนาด 90x150 ราคา 1,300 บาท

 ขนาด 90x180 ราคา 1,500 บาท

 ขนาด 120x120 ราคา 1,200 บาท

 ขนาด 120x150 ราคา 1,490 บาท

ขนาด 120x180 ราคา 1,780 บาท

 ขนาด 120x200 ราคา 1,850 บาท

  ขนาด 120x240 ราคา 1,980 บาท 

 

 

 

กระดานกำมะหยี่ มีล้อ หนา 10 มม.

สำหรับปักมุดติดประกาศ

 

  ขนาด 80x120 ราคา 3,000 บาท

 ขนาด 90x120 ราคา 3,200 บาท

 ขนาด 90x150 ราคา 3,400 บาท

 ขนาด 90x180 ราคา 3,660 บาท

 ขนาด 120x150 ราคา 3,920 บาท

 ขนาด 120x180 ราคา 4,150 บาท

 

  ขนาด 120x200 ราคา 4,650 บาท

 ขนาด 120x240 ราคา 5,000 บาท

 

 

 

กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวนแบบแม่เหล็ก

  

ขนาด 80x120 ราคา 960 บาท

 ขนาด 90x120 ราคา 1,080บาท

 ขนาด 90x150 ราคา 1,580 บาท

 ขนาด 90x180 ราคา 2,080 บาท

 ขนาด 120x120 ราคา 1,480 บาท

  ขนาด 120x150 ราคา 1,800 บาท

 ขนาด 120x180 ราคา 2,200 บาท

 ขนาด 120x200 ราคา 2,400 บาท

 ขนาด 120x240 ราคา 2,650 บาท

 

 

 

กระดานไม้ก็อกแบบแขวน 

 

WB-134 ขนาด 30*40 ซม. ราคา 380 บาท

 WB-146 ขนาด 40*60 ซม. ราคา 500 บาท

 WB-168 ขนาด 60*80 ซม. ราคา 650 บาท

  WB-169 ขนาด 60x90 ซม. ราคา 700 บาท  

 WB-182 ขนาด 80x120 ซม. ราคา 1,150 บาท 

 WB-192 ขนาด 90x120 ซม. ราคา 1,300 บาท 

 WB-195 ขนาด 90x150 ซม. ราคา 1,800 บาท 

 WB-198 ขนาด 90x180 ซม. ราคา 2,150 บาท 

 WB-125 ขนาด 120x150 ซม. ราคา 2,520 บาท 

 WB-128 ขนาด 120x180 ซม. ราคา 2,650 บาท 

WB-122 ขนาด 120x200 ซม. ราคา 3,000 บาท 

 WB-1224 ขนาด 120x240 ซม. ราคา 3,100 บาท 

กระดานกำมะหยี่แบบแขวน

 

 
 WB-121 ขนาด 30x40 ราคา 350 บาท
 
WB-116 ขนาด 40x60 ราคา 520 บาท
 
 WB-117 ขนาด 60x80 ราคา 685 บาท
 
WB-118 ขนาด 60x90 ราคา 750 บาท
 
WB-119 ขนาด 80x120 ราคา 950 บาท
 
 WB-120 ขนาด 90x120 ราคา 1000 บาท
 
 WB-121 ขนาด 90x150 ราคา 1750 บาท
 
 WB-122 ขนาด 90x180 ราคา 2,100 บาท
 
 WB-123 ขนาด 120x120 ราคา 1,700 บาท
 
 WB-124 ขนาด 120x150 ราคา 2,100 บาท
 
 WB-125 ขนาด 120x180 ราคา 2,300 บาท
 
 WB-126 ขนาด 120x200 ราคา 2,900 บาท
 
 WB-127 ขนาด 120x240 ราคา 3,100 บาท

 

 

ตู้ปิดประกาศไม้ก๊อกกรอบกระจกบานเลื่อน 

ขนาด 80*120 ซม. ราคา 4000 บาท

ขนาด 90*120 ซม. ราคา 4450 บาท

ขนาด 90*150 ซม. ราคา 5450 บาท

ขนาด 90*180 ซม. ราคา 6250 บาท

ขนาด 120*150 ซม. ราคา 6800 บาท

ขนาด 120*180 ซม. ราคา 7700 บาท

ขนาด 120*200 ซม. ราคา 8500 บาท

ขนาด 120*240 ซม. ราคา 9700 บาท

 

ตู้ปิดประกาศกำมะหยี่กรอบกระจกบานเลื่อน 

 

ขนาด 80*120 ซม. ราคา 4000 บาท

 ขนาด 90*120 ซม. ราคา 4450 บาท

 ขนาด 90*150 ซม. ราคา 5450 บาท

 ขนาด 90*180 ซม. ราคา 6250 บาท

 ขนาด 120*150 ซม. ราคา 6800 บาท

 ขนาด 120*180 ซม. ราคา 7700 บาท

 ขนาด 120*200 ซม. ราคา 8500 บาท

 ขนาด 120*240 ซม. ราคา 9700 บาท

 

 

 

 

WF-07 ขนาด 30x40 ราคา 650 บาท

 

 WF-08 ขนาด 40x60 ราคา 820 บาท

 

 WF-09 ขนาด 60x80 ราคา 985 บาท

 

 WF-10 ขนาด 60x90 ราคา 1,150 บาท

 

 WF-11 ขนาด 80x120 ราคา 1,250 บาท

 

 WF-12 ขนาด 90x120 ราคา 1,300 บาท

 

  WF-13 ขนาด 90x150 ราคา 2,050 บาท

 

  WF-14 ขนาด 90x180 ราคา 2,400 บาท

 

 WF-15 ขนาด 120x120 ราคา 2,000 บาท

 

 WF-16 ขนาด 120x150 ราคา 2,400 บาท

 

  WF-17 ขนาด 120x180 ราคา 2,600 บาท

 

 WF-18 ขนาด 120x200 ราคา 3,200 บาท

 

 WF-19 ขนาด 120x240 ราคา 3,400 บาท

 

 

กระดานไม้ก็อกผสม  

 

WK-07 ขนาด 30x40 ราคา 650 บาท

 

 WK-08 ขนาด 40x60 ราคา 820 บาท

 

  WK-09 ขนาด 60x80 ราคา 985 บาท

 

 WK-10 ขนาด 60x90 ราคา 1,150 บาท

 

 WK-11 ขนาด 80x120 ราคา 1,250 บาท

 

 WK-12 ขนาด 90x120 ราคา 1,300 บาท

 

 WK-13 ขนาด 90x150 ราคา 2,050 บาท

 

 WK-14 ขนาด 90x180 ราคา 2,400 บาท

 

 WK-15 ขนาด 120x120 ราคา 2,000 บาท

 

 WK-16 ขนาด 120x150 ราคา 2,400 บาท

 

 WK-17 ขนาด 120x180 ราคา 2,600 บาท

 

 WK-18 ขนาด 120x200 ราคา 3,200 บาท

 

 WK-19 ขนาด 120x240 ราคา 3,400 บาท
 
 
 
 
 

 

 

แผ่นไม้ทำไวท์บอร์ดหนา 6 มม.

ทำจากไม้MDF

1.ขนาด 120*240 ซม ราคาแผ่นละ 1200 บาท

 2.ขนาด 120*200 ซม ราคาแผ่นละ 1100 บาท

 3.ขนาด 120*180 ซม ราคาแผ่นละ 1000 บาท

 

 

แผ่นไม้ทำไวท์บอร์ดหนา 10 มม.

 ทำจากไม้ปาร์ติเกิ้ล

1.ขนาด 120*240 ซม ราคาแผ่นละ 1,400 บาท

 2.ขนาด 120*200 ซม ราคาแผ่นละ 1,300 บาท

3.ขนาด 120*180 ซม ราคาแผ่นละ 1,200 บาท

 

แผ่นไม้ทำไวท์บอร์ดหนา 15 มม.

ทำจากไม้ปาร์ติเกิ้ล

 

1.ขนาด 120*240 ซม ราคาแผ่นละ 1,600 บาท

 2.ขนาด 120*200 ซม ราคาแผ่นละ 1,500 บาท

3.ขนาด 120*180 ซม ราคาแผ่นละ 1,400 บาท

 

 

แผ่นไม้ทำไวท์บอร์ดติดแม่เหล็กหนา 6 มม.

ทำจากไม้ MDF

1.ขนาด 120*240 ซม ราคาแผ่นละ 2,100 บาท

 2.ขนาด 120*200 ซม ราคาแผ่นละ 2,000 บาท

3.ขนาด 120*180 ซม ราคาแผ่นละ 1,900 บาท

 

 

แผ่นไม้ทำไวท์บอร์ดติดแม่เหล็กหนา 10 มม.

ทำจากไม้ปาร์ติเกิ้ล

1.ขนาด 120*240 ซม ราคาแผ่นละ 2,400 บาท

 2.ขนาด 120*200 ซม ราคาแผ่นละ 2,300 บาท

3.ขนาด 120*180 ซม ราคาแผ่นละ 2,200 บาท

 

แผ่นไม้ทำไวท์บอร์ดติดแม่เหล็กหนา 15 มม.

ทำจากไม้ปาร์ติเกิ้ล

1.ขนาด 120*240 ซม ราคาแผ่นละ 2,500 บาท

 2.ขนาด 120*200 ซม ราคาแผ่นละ 2,400 บาท

3.ขนาด 120*180 ซม ราคาแผ่นละ 2,300 บาท

 

แปรงลบกระดานไม้สน

ขนาด 4*13 ซม.

ราคา 25 บาท

ราคาส่ง จำนวน 50 ชิ้นขึ้นไป 15 บาท

 

การดูแลกระดานไวท์บอร์ด

1.ควรใช้ปากกาที่ลบง่าย

2.หมั่นทำความสะอาดกระดานด้วยการใช้น้ำมันำความสะอาดกระดานทุกอาทิตย์

3.ห้ามติดเทป กาว หรือยิงแม็ก

4.ห้ามใช้ของมีคมลบหรือขูกกระดาน

 

 กระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ด 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 329,007