โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะสนาม โต๊ะไม้สัก

จำหน่ายโต๊ะโรงอาหาร ราคาส่ง จากโรงงานผลิต  

ราคาปลีก ส่ง มีบริการส่งทั่วประเทศฟรีหรือคิดตามระยะทาง

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ 0617373300 โทร 024082548 แฟกซ์  024082548

เมลมาที่ thai0617373300@gmail.com

ไลน์ 0617373300

 

 

 

 

1.โต๊ะโรงอาหารไม้เมลามีนขาว หน้า 19 มม.

สีสดใส/ลายไม้ เพิ่มชุดละ 500-800 บาท

ขาเหล็กกล่อง ขนาด 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1 มม. พ่นสีดำ

 

1.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*120*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 2,300 บาท

 

2.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*150*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 2,890 บาท

 

3.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*180*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 3,390 บาท

 

4.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*120*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 2,590 บาท

 

5.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*150*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 3,390 บาท

 

6.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*180*75 ซม

 

 

 

2.โต๊ะโรงอาหารไม้ปาติเกิ้ลเคลือบผิวด้วยเมลามีนขาว 

หนา 25 มม.

 ขาเหล็กกล่อง ขนาด 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1 มม. พ่นสีดำ

 

1.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*120*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 2,600 บาท

 

2.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*150*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 3,190 บาท

 

3.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*180*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 3,690 บาท

 

4.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*120*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 2,890 บาท

 

5.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*150*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 3,690 บาท

 

6.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*180*75 ซม

 

 

3.โต๊ะโรงอาหารไม้อัดหนา15 มิล ปิดทับด้วยฟอเมก้าขาว

 ขาเหล็กกล่อง ขนาด 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1 มม. พ่นสีดำ

 

1.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*120*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 2,800 บาท

 2.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*150*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 3,390 บาท

 3.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*180*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 3,890 บาท

 

4.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*120*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 3,090 บาท

 5.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*150*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 3,890 บาท

 6.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*180*75 ซม

พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 4,500 บาท

 

 

 

 

 

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ม้านั่งยาว 2 ตัว

ขาเหล็กกล่อง ขนาด 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1 มม. พ่นสีดำ

 

1.โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 60*120*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม.

ราคา 2,790 บาท

2. โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 60*150*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม.

ราคา 3,490 บาท

3. โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 60*180*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม.

ราคา 4,290 บาท

4. โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 75*120*75 ซม 
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม.

ราคา 3,190 บาท

5. โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 75*150*75 ซม 
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม.

ราคา 4,290 บาท

6. โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 75*180*75 ซม 
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม.

ราคา 5,190 บาท

 

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง

1.โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 60*120*75 ซม ราคา 1,500 บาท

2.โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 60*150*75 ซม ราคา 1,800 บาท

3.โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 60*180*75 ซม ราคา 2,200 บาท

 

4.โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 75*120*75 ซม ราคา 1,800 บาท

5.โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 75*150*75 ซม ราคา 2,200 บาท

6.โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 75*180*75 ซม ราคา 2,500 บาท

 

 

 

ม้านั่งโรงอาหาร

 

 1.ม้านั่งโรงอาหาร ขนาด ก30xย120xส45 ซม. ราคา 800 บาท

2.ม้านั่งโรงอาหาร ขนาด ก30xย150xส45 ซม. ราคา 950 บาท

3.ม้านั่งโรงอาหาร ขนาด ก30xย180xส45 ซม. ราคา 1,200 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

โต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้เคลือบเมลามีนขาว เก้าอี้ไม้ระแนง

ขาเหล็กกล่อง ขนาด 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1 มม. พ่นสีดำ

1. โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาวเก้าอี้ไม้ระแนง
 ขนาด 60*120*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว
   ขนาด 30*120*45 ซม. ราคา 2,590 บาท

2. โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาวเก้าอี้ไม้ระแนง

   ขนาด 60*150*75 ซม พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว
   ขนาด 30*150*45 ซม. ราคา 3,090 บาท

3. โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาวเก้าอี้ไม้ระแนง
   ขนาด 60*180*75 ซม พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว
   ขนาด 30*180*45 ซม. ราคา 3,790 บาท

3. โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาวเก้าอี้ไม้ระแนง
   ขนาด 60*180*75 ซม พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว
   ขนาด 30*180*45 ซม. ราคา 3,790 บาท

4. โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาวเก้าอี้ไม้ระแนง
   ขนาด 75*120*75 ซม พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว
   ขนาด 30*120*45 ซม. ราคา 2,690 บาท

5. โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาวเก้าอี้ไม้ระแนง
   ขนาด 75*150*75 ซม พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว
   ขนาด 30*150*45 ซม. ราคา 3,790 บาท

6. โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาวเก้าอี้ไม้ระแนง
   ขนาด 75*180*75 ซม พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว
   ขนาด 30*180*45 ซม. ราคา 4,690 บาท

 

 

โต๊ะโรงอาหารไม้เมลามีนสีขาว ET-08

โครงขาเหล็กผลิตจากเหล็กกล่อง 1.2 นิ้ว เหล็กหนา1 มม. ขาพ่นสีดำ

 ม้านั่งโรงอาหาร หน้าฟอเมก้าขาว

 

1.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา 1,400 บาท

2.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*150*75 ซม. ราคา 1,600 บาท

3.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*180*75 ซม. ราคา 1,800 บาท

 

 

4.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*120*75 ซม. ราคา 1,600 บาท

 5.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*150*75 ซม. ราคา 1,800 บาท

 6.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*180*75 ซม. ราคา 2,000 บาท

 

 

 

 

 

 

 

โต๊ะโรงอาหารไม้ยาง

ขาเหล็กกล่อง ขนาด 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1 มม. พ่นสีดำ

 

1.โต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้ยาง ขนาด 60*120*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 2,790 บาท

2.ต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้ยาง ขนาด 60*150*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 3,490 บาท

3.โต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้ยาว ขนาด 60*180*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 4,290 บาท

 

4.ต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้ยาง ขนาด 75*120*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 3,190 บาท

5.โต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้ยาง ขนาด 75*150*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 4,290 บาท

6.ต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้ยาง ขนาด 75*180*75 ซม

 

 

 

โต๊ะโรงอาหารไม้เมลามีนสีขาว ET-08

โครงขาเหล็กผลิตจากเหล็กกล่อง 1.2 นิ้ว เหล็กหนา1 มม. ขาพ่นสีดำ

 ม้านั่งโรงอาหาร หน้าฟอเมก้าขาว

 

1.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา 1,400 บาท

2.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*150*75 ซม. ราคา 1,600 บาท

3.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*180*75 ซม. ราคา 1,800 บาท

 

 

4.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*120*75 ซม. ราคา 1,600 บาท

 5.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*150*75 ซม. ราคา 1,800 บาท

 6.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*180*75 ซม. ราคา 2,000 บาท

 

 

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง

ขาเหล็กกล่อง ขนาด 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1 มม. พ่นสีดำ 

1.โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 60*120*75 ซม ราคา 1,500 บาท

 2.โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 60*150*75 ซม ราคา 1,800 บาท

 3.โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงขนาด 60*180*75 ซม ราคา 2,200 บาท

 4.โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 75*120*75 ซม ราคา 1,800 บาท

 5.โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 75*150*75 ซม ราคา 2,200 บาท

 6.โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 75*180*75 ซม ราคา 2,500 บาท

 

 

 

 

 

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง

 

 ขาเหล็กกล่อง ขนาด 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1 มม. พ่นสีดำ

 

 1.โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง ขนาด 60*120*75 ซม ราคา 1,700 บาท

 

 2.โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง ขนาด 60*150*75 ซม ราคา 2,000 บาท

 

 3.โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง ขนาด 60*180*75 ซม ราคา 2,400 บาท

 

 4.โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง ขนาด 75*120*75 ซม ราคา 2,000 บาท

 

 5.โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง ขนาด 75*150*75 ซม ราคา 2,400 บาท

 

 6.โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 75*180*75 ซม ราคา 2,700 บาท

 

 

 

 

 

 

 

โต๊ะอาหารไม้เต็ง

ขาเหล็กกล่อง ขนาด 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1 มม. พ่นสีดำ

ไม้เต็งขนาดกว้าง 4 นิ้ว

1.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*120*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 6,300 บาท

2.ต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*150*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 6,890 บาท

3.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*180*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 7,390 บาท

 

4.ต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*120*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 6,590 บาท

5.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*150*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 7,390 บาท

6.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*180*75 ซม

 

ม้านั่งระแนงขาตัววี

ขนาด ก40*ย120*ส45 ซม.

ราคา 3300 บาท

ขนาด ก40*ย180*ส45 ซม.

ราคา 4000 บาท

 

 
 

ET5-41 โต๊ะสนามไม้สักทองหน้า 4 ตีระแนง 2 เมตร ขาโมเดิร์น

โต๊ะขนาด 90*200*75 ซม. ม้านั่งยาวมีพนักพิงขนาด 405*200*85 ซม.

ราคา 10,200 บาท

 

 

  • py5-26 โต๊ะโรงอาหารขาสมอเรือ หน้าไม้สักเข้าลิ้น
  • ราคา 10000 บาท
  • ต๊ะขนาด 75X180X73-75 ซม. โต๊ะใช้ไม้สักแผ่นใหญ่แผ่นเดียว

    ม้านั่งขนาด 30x180x43-44 ซม. ม้านั่งโต๊ะใช้ไม้สักแผ่นใหญ่แผ่นเดียว

    โครงขาโต๊ะทำจากเหล็กกลมพ่นสีเทาขาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว หนา 2 มิล.

    โครงเหล็กรับหน้าโต๊ะและม้านั่ง ทำด้วยเหล็กเหลี่ยมขนาด 1x1 นิ้ว หนา 1.8 มิล ทำสีพ่นเทาขาว

 

 
 
 


ET5-28 โต๊ะโรงอาหาร ขาตัวเจ หน้าไม้สักตีระแนง ขาสีดำ 120 ซม.

โต๊ะขนาด 70*120*73-75 ซม. ม้านั่งขนาด 30*120*43-45 ซม.

ราคา 6,500 บาท

 รับผลิต โต๊ะประชุม โต๊ะทำงาน โต๊ะคอม  โต๊ะอนุบาล โต๊ะพับ โต๊ะประชุม โต๊ะทำงาน โต๊ะคอม  โต๊ะโรงอาหาร เก้าอี้เลคเชอร์ เก้าอี้สัมนา เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้จัดเลี้ยง โต๊ะประชุม เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ประชุม เก้าอี้ เก้าอี้เลคเชอร์ เก้าอี้สัมนา เก้าอี้สำนักงาน
 
 ET5-27 โต๊ะโรงอาหาร ขาไค้ว ไม้สัก สีสักหรือสีโอ๊คดำ

โต๊ะขนาด 70*150*75 ซม. ม้านั่งขนาด 30*150*45 ซม.

ราคา 9,900 บาทET5-27 โต๊ะโรงอาหาร ขาไค้ว ไม้สัก สีสักหรือสีโอ๊คดำ

โต๊ะขนาด 70*150*75 ซม. ม้านั่งขนาด 30*150*45 ซม.

ราคา 9900 บาท

 

 
 
 


โต๊ะเก้าอี้ไม้สักทองหน้า 4 ตีระแนง 0.9 เมตร ขาโมเดิร์น

โต๊ะขนาด 90*90*75 ซม. ม้านั่ง มีพนักพิงขนาด 45*40*85 ซม.

ราคา 5,500 บาท

 

ET5-5  โต๊ะโรงอาหารไม้สักตีระแนง ขาเชื่อมติดกัน

โต๊ะขนาด 70*180*75 ซม. ม้านั่งขนาด 30*180*45 ซม.

ขาเหล็กพ่นสีดำ โครงเหล็กกล่องขนาด 3.2*3.2 ซม.

ราคา 7,500 บาท

 
 
 
 

ET5-29 โต๊ะโรงอาหารขาตัวไอ ตีระแนง 120 ซม.

โต๊ะขนาด 60*120*75 ซม. ม้านั่งขนาด 30*120*45 ซม.

ขาเหล็กพ่นสีดำ โครงเหล็กกล่องขนาด 3.2*3.2 ซม.

ราคา 5,500 บาท

 
 
 
 
 
 
 
 
 


ET5-29 โต๊ะโรงอาหารขาตัวไอ ตีระแนง 120 ซม.

โต๊ะขนาด 60*120*75 ซม. ม้านั่งขนาด 30*120*45 ซม.

ขาเหล็กพ่นสีดำ โครงเหล็กกล่องขนาด 3.2*3.2 ซม.

ราคา 5,500 บาท

 
 
 
 
 
 
 


ET5-39 โต๊ะสนามไม้สักหน้า 4 ตีระแนงชิด  สีโอ๊คน้ำตาล

โต๊ะขนาด 80*150*75 ซม. ม้านั่ง6 ตัว มีพนักพิง 45*38*85 ซม.

ขาเหล็กเหลี่ยมขนาด 3.2*3.2 ซม.

ราคา 7,000 บาท

 
 
 

ET5-37 โต๊ะสนามไม้สักหน้า 4 ตีระแนงชิด  สีโอ๊คน้ำตาล

โต๊ะขนาด 80*120*75 ซม. ม้านั่ง4 ตัว มีพนักพิง 45*38*85 ซม.

ขาเหล็กเหลี่ยมขนาด 3.2*3.2 ซม.

ราคา 4,900 บาท

 
 
 

ET5-35 โต๊ะสนามหน้าไม้สัก ตีระแนงชิด แบบขาตาย
โต๊ะขนาด 75*150*75 ซม. ม้านั่งมีพนักพิงขนาด 30*150*45 ซม.
โครงขาเหล็กกล่องพ่นสีขาว ขนาด 1.2*1.2 นิ้ว
ราคา 5,900 บาท

 

โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาวเก้าอี้ไม้ระแนง โต๊ะโรงอาหารไม้ระแนง โต๊ะโรงอาหารไม้ยาง โต๊ะโรงอาหารราคาถูก โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาวเก้าอี้ไม้ระแนง โต๊ะโรงอาหารไม้ระแนง โต๊ะโรงอาหารไม้ยาง โต๊ะโรงอาหารราคาถูก โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาวเก้าอี้ไม้ระแนง โต๊ะโรงอรราคาถูก โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาวเก้าอี้ไม้ระแนง โต๊ะโรงอาหารไม้ระแนง โต๊ะโรงอาหารไม้ยาง โต๊ะโรงอาหารราคาถูก โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาวเก้าอี้ไม้ระแนง โต๊ะโรงอาหารไม้ระแนง โต๊ะโรงอาหารไม้ยาง โต๊ะโรงอาหารราคาถูก โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาวเก้าอี้ไม้ระแนง โต๊ะโรงอาหารไม้ระแนง โต๊ะโรงอาหารไม้ยาง โต๊ะโรงอาหารราคาถูก โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาวเก้าอี้ไม้ระแนง โต๊ะโรงอาหารไม้ระแนง โต๊ะโรงอาหารไม้ยาง โต๊ะโรงอาหารราคาถูก โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาวเก้าอี้ไม้ระแนง โต๊ะโรงอาหารไม้ระแนง โต๊ะโรงอาหารไม้ยาง โต๊ะโรงอาหารราคาถูก โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาวเก้าอี้ไม้ระแนง โต๊ะโรงอาหารไม้ระแนง โต๊ะโรงอาหารไม้ยาง โต๊ะโรงอาหารราคาถูก โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาวเก้าอี้ไม้ระแนง โต๊ะโรงอาหารไม้ระแนง โต๊ะโรงอาหารไม้ยาง โต๊ะโรงอาหารราคาถูก โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาวเก้าอี้ไม้ระแนง โต๊ะโรงอาหารไม้ระแนง โต๊ะโรงอาหารไม้ยาง 

 

 
PY5-44 โต๊ะอาหารหน้าไม้สัก ตีระแนงหน้า 4แบบขาตาย
ขนาด 70*180*75 ซม. 
ราคา 4900 บาท
 
 
 
 
 
 
ม้านั่งไม้ระแนงหน้า2 มีที่พักแขน ขาพ่นสีขาว/ดำ 

ขาเหล็กเหลี่ยมขนาด 3.2x3.2 ซม. พ่นสีดำ มีจุกปรับระดับที่ปลายขา

ขนาด ก40Xย120Xส80 ซม. ราคา 3500 บาท

ขนาด ก40Xย150Xส80 ซม. ราคา 3900 บาท

 ขนาด ก40Xย180Xส80 ซม. ราคา 4900 บาท

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 273,015