โรงงานผลิตและจำหน่าย โต๊ะอนุบาล ราคาส่ง

จำหน่ายโต๊ะอนุบาล  

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่  0617373300 โทร 024082548 แฟกซ์  024082548

เมลมาที่ thai0617373300@gmail.com

ไลน์ 0617373300

 

py2-8 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้สักทองทั้งตัว ระดับ ประถมศึกษา

 ผลิตจากไม้สักทองของดีจากจังหวัดแพร่ ทำสีทั้งตัว ลงแลคเก้อร์ และยูรีเทรน3-4รอบ

สีมันวาวเงาเหมือนเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่ใช้กันตามบ้าน สวยงามมากผิวเรียบไม่มีเสี้ยน

 

โต๊ะขนาด 40x50x65 ซม.

 

เก้าอี้ขนาด 35x40x75 ซม.

 

 ราคา 1400 บาท

 

 

py2-9 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้สักทองทั้งตัว ระดับ มัธยมศึกษา 

โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้สักทองทั้งตัว ระดับ มัธยมศึกษา

ผลิตจากไม้สักทอง ของดีจังหวัดแพร่ ทำสีทั้งตัว ลงแลคเก้อร์ และยูรีเทรน3-4รอบ

สีมันวาวเงาเหมือนเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่ใช้กันตามบ้าน สวยงามมากผิวเรียบไม่มีเสี้ยน

โต๊ะขนาด 40x60x75 ซม.

เก้าอี้ขนาด 40x45x85 ซม.

ราคา 1600 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  โต๊ะอนุบาล พร้อมเก้าอี้ 

หน้ากว้าง 60 ซม. 

1.โต๊ะอนุบาล 60*120*55 ซม. พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว
ราคา 2,700 บาท
  2.โต๊ะอนุบาล 60*150*55 ซม. พร้อมเก้าอี้ 8 ตัว
ราคา 3,590 บาท
   3.โต๊ะอนุบาล 60*180*55 ซม. พร้อมเก้าอี้ 10 ตัว
ราคา 4,290 บาท

หน้ากว้าง 75 ซม.

 1.โต๊ะอนุบาล 75*120*55 ซม. พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว
ราคา 3,290 บาท
  2.โต๊ะอนุบาล 75*150*55 ซม. พร้อมเก้าอี้ 8 ตัว
ราคา 3,700 บาท
   3.โต๊ะอนุบาล 75*180*55 ซม. พร้อมเก้าอี้ 10 ตัว
ราคา 4,490 บาท

 

 

โต๊ะอนุบาลหน้าขาว ม้านั่งยาว 2 ตัว

1. โต๊ะอนุบาล หน้าขาว ขนาด 60*120*55 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*35 ซม.
ราคา 2,300 บาท
2. โต๊ะอนุบาล หน้าขาว ขนาด 60*150*55 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*35 ซม.
ราคา 2,890 บาท

3. โต๊ะอนุบาล หน้าขาว ขนาด 60*180*55 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*35 ซม.

ราคา 3,390 บาท

 

 

 

 โต๊ะอนุบาล พร้อมเก้าอี้ 

หน้ากว้าง 60 ซม. 

1.โต๊ะอนุบาล 60*120*55 ซม. พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว
ราคา 3,700 บาท
  2.โต๊ะอนุบาล 60*150*55 ซม. พร้อมเก้าอี้ 8 ตัว
ราคา 4,590 บาท
   3.โต๊ะอนุบาล 60*180*55 ซม. พร้อมเก้าอี้ 10 ตัว
ราคา 5,290 บาท

หน้ากว้าง 75 ซม.

 1.โต๊ะอนุบาล 75*120*55 ซม. พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว
ราคา 4,290 บาท
  2.โต๊ะอนุบาล 75*150*55 ซม. พร้อมเก้าอี้ 8 ตัว
ราคา 4,700 บาท
   3.โต๊ะอนุบาล 75*180*55 ซม. พร้อมเก้าอี้ 10 ตัว
ราคา 5,490 บาท

 

 

 

 เก้าอี้อนุบาล ตัวละ 390 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล

โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล 

โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล 

โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล 

โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล 

โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล 

โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 284,778