เก้าอี้บาร์ สตูล

 ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ 061-737-3300 

 เมลมาที่ thai0617373300@gmail.com

 Line ID  : @351ygezt

 

 

เก้าอี้บาร์DDT 158  ราคา 950 บาท

ขนาด  : 33(ก.)x33(ย.)x62(ส.) CM.
LEATHEROID CUSHION SEAT
4 RAYS LEG
BLACK POWDER COATED BODY
LEVEL ADJUSTABLE

เก้าอี้บาร์DDT 158  ราคา 850 บาท

ขนาด  : 33(ก.)x33(ย.)x49(ส.) CM.
LEATHEROID CUSHION SEAT
4 RAYS LEG
BLACK POWDER COATED BODY
LEVEL ADJUSTABLE

 

เก้าอี้บาร์ DT 160 ราคา 1290 บาท

ขนาด  : 45(ก.)x45(ย.)x60(ส.) CM.
WOODEN SEAT
SPIDER LEG / FEETREST RING
BLACK POWDER COATED BODY
LEVEL ADJUSTABLE

 

เก้าอี้บาร์ DT 155 ราคา 1590 บาท

DIMENSION: 41(W)x47(D)x94.5(H) CM.
LEATHEROID CUSHION SEAT&BACKREST
4 RAYS LEG / FEETREST RING
BLACK POWDER COATED BODY

 

 

Visitors: 329,006